X

  Verwijderen invasieve soorten

  Rooien, vellen en uitslepen met paarden
  Onze paarden kunnen worden ingezet bij het verwijderen van invasieve soorten als vogelkers, berken en vliegdennen, bij voorbeeld op heidevelden met een kwetsbare vegetatie. Wij verzorgen het rooien of vellen en het uitslepen met paarden tot aan de plaats waar de versnipperaar zonder schade kan komen.
  Een speciaal voor dit doel ontworpen ‘takkenslee’ bewijst hierbij goede diensten. Met deze slee kunnen grote hoeveelheden vliegdennen, berken en andere ongewenste opslag worden geladen en afgevoerd.

  Een slee met veel toepassingsmogelijkheden
  Natuurlijk kan er ook ander materiaal op deze slee worden geladen. Wat te denken van bij voorbeeld griendhout, maaisel van riet en andere ruigte of snoeihout van geknotte wilgen? Of het verzamelen van zwerfvuil?

  Werkpaarden en vrijwilligers, een succesvolle combinatie
  De paarden van Paard aan 't Werk worden regelmatig ingezet om samen met vrijwilligersorganisaties bij voorbeeld een heideveld te ontdoen van berken en dennenopslag . Gezien de vele enthousiaste reacties is er blijkbaar bij vrijwilligersorganisaties veel animo om een dag(deel) in de natuur te werken. Als dan ook nog werkpaarden worden ingezet is men zelfs bereid hier voor te betalen!

  Het mes snijdt aan veel kanten
  Het concept biedt vele voordelen:

  • – vrijwilligers vinden het prachtig om te mogen samenwerken met onze trekpaarden
  • – de terreinbeheerder kan nu arbeidsintensieve werkzaamheden laten uitvoeren en heeft hierbij beschikking over vrijwilligers
  • – de opdrachtgever verwerft veel positieve publiciteit

   

  Voordelen inzet van paarden

  • ook zwaardere opslag kan nu verwijderd worden
  • geen machines die de kwetsbare bodem beschadigen
  • zeer geschikt voor samenwerking met vrijwilligers
  • rooien in plaats van afzagen
  • de takkenslee maakt efficiënt werken mogelijk

  Bekijk de takkenslee in actie: