X

  Over paard aan 't Werk

  Breed inzetbaar in bos, natuur en openbaar groen
  Met een groeiende interesse in de bescherming van het milieu bieden we toekomstgerichte, ecologische èn economisch verantwoorde oplossingen.

  We werken met meerdere paarden en kunnen daarmee ook grotere projecten aannemen.
  Dankzij de geringe bodemdruk (0,5 bar per hoef) hebben paarden een minimale impact op de omgeving waarin ze opereren. 

  Wij werken al ruim 15 jaar voor gemeentes, bosaannemers, terreinbeherende instanties en particuliere landgoedeigenaren.
  Wij zijn werkzaam in geheel Nederland in het bos- en natuurbeheer en in het openbaar groen.
  Een lijst met referentieobjecten sturen we u op verzoek graag toe.
  Neem daarvoor contact op via info@paardaanhetwerk.nl.

  Alles in één hand
  Dankzij nauwe samenwerking met enkele vakbekwame bosaannemers kunnen wij desgewenst het complete pakket aanbieden, van vellen tot afvoer van het hout.

  Onze werkwijze
  Afhankelijk van de omvang en de aard van het werk offreren wij u een dagtarief of een tevoren overeen te komen aanneemsom. Aspecten als duurzaamheid, publieksvriendelijkheid en het voorkomen van schade aan opstanden en bodem moeten zeker ook in de kostenoverwegingen worden meegenomen.
  Het welzijn van de paarden staat bij ons steeds voorop, met name door gebruik te maken van speciaal ontworpen paardvriendelijke, goed passende tuigen en speciaal aan paardentractie aangepaste werktuigen.

  Contact
  Neem voor meer informatie contact met ons op via: info@paardaanhetwerk.nl 
  of bel 06-53457866, Ron Le Poole.

   

  Voordelen van de inzet van paarden

  • duurzaam, geen CO2-uitstoot
  • voorkomt bodemverdichting
  • geen schade aan kwetsbare vegetatie
  • publieksvriendelijk
  • geen lawaai, geen uitlaatgassen en geen bodemverontreiniging door brandstof- of olielekkages
  • inzetbaar op moeilijk bereikbare of kwetsbare terreinen
  • kostenbesparend, vooral in kleinschalige objecten
  • uitstekend te combineren met inzet van machines

  Gekwalificeerd boomsleper met paardentractie

  Paard aan ‘t Werk is door de Stichting de Menacademie, praktijkschool voor het aangespannen paard, erkend als professionele dienstverlener op basis van de Erkenningregeling Bosbouw met Paardentractie. Ga hier naar het certificaat en klik hier voor meer informatie over deze regeling.