X

  Boomslepen met paarden

  Het uitslepen van stamhout met paarden is een duurzame vorm van bosbeheer met bosbouwkundige, ecologische en economische voordelen. Wereldwijde en regionale bezorgdheid over biodiversiteit en klimaatverandering hebben geleid tot een herwaardering van de vitale rol die paarden in het hedendaagse bosbeheer kunnen spelen.

  Paard aan ‘t Werk biedt een uiterst bruikbaar alternatief voor uw houtoogstmethoden zonder bodemverdichting en zonder beschadiging van blijvende opstanden.
  Vooral in combinatie met een houtoogstmachine kan stamhout efficiënt geoogst worden. Het paard zorgt dan in het bosvak voor het  voorconcentreren ten behoeve van de uitrijwagen of harvester.
  Dankzij zijn grote wendbaarheid kan het paard werken op plaatsen waar de harvester niet zonder aanzienlijke schade aan bodem of opstanden kan komen. Insporing van de houtoogstmachines blijft nog decennialang zichtbaar, terwijl sporen van een paard al na paar dagen niet meer te zien zijn.

  Paard aan ’t Werk heeft meer dan 15 jaar ervaring met het bedrijfsmatig werken met paarden in de bosbouw op diverse locaties in Nederland en Duitsland. 
  Ons team van paarden bestaat uit ‘doorgewinterde’ professionele, goed opgeleide bosbouwpaarden die hun vak kennen en graag werken.
  Wij zijn door de Stichting de Menacademie, praktijkschool voor het aangespannen paard, erkend als professionele dienstverlener op basis van de Erkenningregeling Bosbouw met Paardentractie. Ga hier naar het certificaat en klik hier voor meer informatie over deze regeling.

  Contact
  Neem voor meer informatie contact met ons op via: info@paardaanhetwerk.nl of bel 06-53457866, Ron Le Poole.

  De voordelen van houtwinning met paardenkracht

  • maakt selectief gekapte houtwinning mogelijk, zonder schade aan bestaand opstanden
  • geen verdichting van de bosgrond
  • geen diepe spoor- of draaischade, dus geen herstelkosten
  • geen lawaai of brandstofvervuiling
  • ongeëvenaarde wendbaarheid en het vermogen om meerdere uitsleeproutes te gebruiken
  • mogelijkheid om op verschillende locaties  te werken, van bos met dichte opstanden tot natte terreinen en alles daar tussenin
  • kan zorgen voor een lichte bodembewerking, ideaal voor het creëren van een zaaibed voor natuurlijke verjonging
  • is zeer publieksvriendelijk; voorkomt daarmee bezwaren tegen houtkap