X

  Meer bos- en natuurbeheer met paardenkracht

  Paardenkracht als duurzame energiebron kent nog veel meer toepassingen, o.a.:

  Nieuw:
  Werken met de bosploeg

  Graag vraag ik uw aandacht voor onze door een paard getrokken bosploeg. Zie onderstaand filmpje en de  foto's in bovenstaande fotogalerij.

  Om de humusrijke  toplaag te verwijderen  is de bosploeg voorzien van roterende schijfkouters. Hiermee wordt een goed kiembed gemaakt om in te zaaien danwel om de natuurlijke verjonging te bevorderen. Door de geringe afmetingen en de grote wendbaarheid van het paard kan met name in kleinschalige objecten tussen bestaande opstanden nauwkeurig gewerkt worden. Het paard staat garant voor minimale bodemdruk en hergroei van het plantmateriaal zal probleemloos  verlopen. En natuurlijk wordt er door gebruik te maken van paardenkracht uiterst duurzaam en zeer ‘geluidsarm’ gewerkt.

  Mocht u interesse hebben in deze duurzame werkwijze, we komen de bosploeg graag demonstreren.

  Maaien van natuurweides

  Graslanden met een hoge natuurwaarde kunnen door ons met een door paarden getrokken maaimachine gemaaid worden. 
  De geringe bodemdruk van deze combinatie zorgt ervoor dat de zode niet beschadigd wordt. Zie onderstaande filmpjes en de  foto's in bovenstaande fotogalerij.

  De maaimachine is voorzien van een vingerbalk met dubbele messen, een systeem dat er voor zorgt dat het gewas glad wordt afgesneden en niet geklepeld. Dankzij de instelbare hoogte van de messen en geringe snelheid worden de aanwezige insecten, amfibieën, kleine zoogdieren en bodembroeders gespaard.

  Onderhoud ruiterpaden

  Uw ruiterpaden kunnen wij met een door ons voor dit doel ontworpen (uiteraard door paarden getrokken) werktuig onderhouden. In één gang worden de paden weer glad geschoven, overhangende  begroeiing waar nodig verwijderd. Zie onderstaand  filmpje en de  foto's in bovenstaande fotogalerij.

  Maaien met de kooi- en klepelmaaier

  Het maaien van speelweides en bermen kunnen we verzorgen met een meervoudige kooimaaier.
  Ruig gras kan met een paard getrokken klepelmaaier worden gemaaid.

  Voordelen

  • verwijderen toplaag met zeer wendbare bosploeg met minimale bodemdruk
  • maaien natuurweides zonder beschadiging zode 
  • speciale messenbalk snijdt glad af en spaart fauna
  • regelmatig ruiterpadenonderhoud voorkomt spoorvorming
  • ruiterpaden in 1 gang glad geschoven en ontdaan van begroeiing