X

Over paard aan 't Werk

Breed inzetbaar in bos, natuur en openbaar groen

Wat als een liefhebberij begon is uitgegroeid tot de professionele organisatie paard aan 't Werk,  al ruim tien jaar werkzaam voor overheden en particulieren. Paard aan 't Werk  is u graag van dienst met de professionele inzet van paardenkracht in heel Nederland, bij bos- en natuurbeheer of werkzaamheden in stedelijk gebied en openbaar groen. Het werken met paarden is duurzaam, effectief en economisch verantwoord. Het is dus zeker geen folkloristische liefhebberij die alleen om nostalgische redenen in stand gehouden zou moet worden! 

Wij geloven in de vele mogelijkheden die paardenkracht, juist ook in de huidige tijd, ons kan bieden bij de professionele uitvoering van een breed scala aan werkzaamheden. In bos- en natuurbeheer is hét grote voordeel van paardenkracht de ecologisch verantwoorde werkwijze waarbij bodem, flora en fauna in een bestand of natuurgebied gespaard worden. Paarden worden ook succesvol ingezet bij het beheer van openbaar groen, voor het onderhoud van ruiterpaden, het maaien van natuurweides en gazons, voor het vervoer van groenafval in parken. 

 


Paardenkracht: ideaal voor werken in moeilijk toegankelijk terrein.


Boomslepen in terrein met geringe draagkracht.


Paardenkracht: ook voor onderhoud van ruiterpaden in het openbaar groen.

 

Werkpaarden zijn duurzaam, effectief en kostenbesparend

Enkele voordelen van de inzet van paardenkracht:

  • duurzaam (geen of nauwelijks gebruik van fossiele brandstoffen)
  • geen lawaai, geen uitlaatgassen en geen bodemverontreiniging door brandstof- of olielekkages
  • inzetbaar op moeilijk bereikbare of kwetsbare terreinen
  • kostensparend en effectief, vooral in kleinschalige objecten
  • uitstekend te combineren met inzet van machines
  • zeer publieksvriendelijk

We brengen het grote publiek weer in contact met echt werkende paarden. Telkens weer geeft het veel voldoening om te zien hoezeer die confrontatie veel emoties en enthousiasme losmaakt. Onze missie is om juist ook deze toegevoegde waarde van paardenkracht onder de aandacht van opdrachtgevers te brengen.


Uitslepen van vliegdennen op het Roozendaalse Veld.

Professionele dienstverlening

Sinds de onofficiële start in 2006 zijn we uitgegroeid tot een professionele organisatie die met ervaren paarden en professionele werktuigen een breed pakket biedt. We hebben diverse omvangrijke projekten gerealiseerd o.a. voor de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Rheden en voor Waternet – het Waterbedrijf van de gemeente Amsterdam en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht –, naar volle tevredenheid van onze opdrachtgevers. Wat zij van ons werk vinden leest u op de pagina 'referenties'. Dankzij een nauwe samenwerking met enkele partners-trekpaardenhouders, verspreid over het land, kunnen we ook grotere projecten aannemen en zeer concurrerend werken. Kijk voor meer informatie op de pagina's 'bos en natuur' en 'openbaar groen'

Een selectie van door ons uitgevoerde opdrachten vindt u op de pagina 'referenties'.

Onze werkwijze

Overweegt u om ons in te schakelen voor deze unieke vorm van vorm van terreinbeheer, neem dan contact met ons op. Wij bezoeken samen met u het terrein en bepalen in overleg met u een plan van aanpak. Afhankelijk van de omvang en de aard van het werk offreren wij u een dagtarief of een tevoren overeen te komen aanneemsom. Van belang is in dit verband te benadrukken dat het werken met paarden veel voordelen biedt. Aspecten als duurzaamheid, publieksvriendelijkheid en het voorkomen van schade aan opstanden en bodem moeten zeker ook in de kostenoverwegingen worden meegenomen. Het welzijn van de paarden staat bij ons steeds voorop, met name door gebruik te maken van speciaal ontworpen paardvriendelijke, goed passende tuigen en moderne werktuigen.

Wij gaan graag met u in gesprek om samen te bezien wat onze werkpaarden voor uw organisatie kunnen betekenen. Neem contact met ons op via: info@paardaanhetwerk.nl.

Ron Le Poole


Maaien van natuurterreinen met geringe draagkracht.