X

Duurzaam bos- en natuurbeheer met paardenkracht

Boomslepen met paarden

Paard aan 't Werk biedt met name op kleinschalige percelen een uiterst bruikbaar alternatief voor uw houtoogstmethoden zonder bodemverdichting en zonder beschadiging van blijvende opstanden. Vooral in combinatie met een houtoogstmachine kan ook zonder bodembeschadiging hout efficiënt geoogst worden. Het paard zorgt dan in het bosvak voor de voorconcentratie ten behoeve van de forwarder of harvester.


Paard en harvester - de goede combinatie.

In de hedendaagse bosbouw is er steeds meer aandacht voor duurzaam bosbeheer, met name voor de bescherming van de bodem als:

  • ondergrondse motor voor houtproductie
  • habitat voor bodemleven
  • archeologisch bodemarchief

Bodemverdichting als gevolg van machinale houtoogst kan verstrekkende gevolgen hebben voor met name:

  • het imago van de houtoogst ('publieksonvriendelijk')
  • productie en biodiversiteit (gasuitwisseling en doorwortelbaarheid worden beperkt)
  • archeologie, cultuurhistorisch waardevolle elementen in het landschap kunnen onherstelbaar beschadigd worden

Als gevolg van bodemverdichting neemt de productie af. Diverse studies van zaailingen op verdichte bodem ten opzichte van ongestoorde bodems tonen aan:

  • 40-90% meer sterfte
  • 30-50% reductie hoogtegroei
  • 20-30% reductie volumegroei

Bodemverdichting kan voorkomen c.q. beperkt worden door een juiste keuze van de exploitatiemethoden.
 


Insporingen door oogstwerkzaamheden. Foto Martijn Boosten, stichting Probos.


Insporing nog zichtbaar na 15 jaar. Foto Martijn Boosten, stichting Probos.

 


Duurzaam transport van dik stamhout.


Boomslepen: inzet van tweespan bij zwaar stamhout.


Verwijderen van ongewenste opslag

Onze paarden kunnen worden ingezet bij het verwijderen van ongewenste opslag zoals berken en vliegdennen, bij voorbeeld op heidevelden met een kwetsbare vegetatie. Wij verzorgen het vellen en het uitslepen met paarden tot aan de plaats waar de versnipperaar zonder schade kan komen.


Verwijderen vliegdennen op de Rhedense heide.

Met een speciaal ontworpen varenkneuzer kan opslag van adelaarsvarens worden bestreden. Natuurlijk ook hier op duurzame wijze met paardenkracht.


Verwijderen varens.


Varens bestrijden langs wandelpaden.

Bekijk de video over 'paard aan 't Werk':

Wij gaan graag met u in gesprek om samen te bezien wat onze werkpaarden voor uw organisatie kunnen betekenen. Neem contact met ons op via: info@paardaanhetwerk.nl

film

Een vergelijking tussen machine en paard

Criterium Machine Paard
Aanschafkosten zeer hoog gering
Onderhoudskosten hoog, veel energie gering, o.a. door weinig materiaal beperkte energie/'brandstof'behoefte
Energieverbruik hoog, fossiele energie gering
Milieubelasting hoog tot middelmatig: uitlaatgassen, CO2-emissie, geluid, risico lekkage olie en brandstof gering tot nul, geen lawaai of stank
Bodembeschadiging hoog tot middelmatig gering tot nul
Bestandsbeschadiging hoog tot middelmatig gering tot nul
Acceptie bij het publiek gering groot, veel sympathie en positieve emotie
Totaalbalans overwegend negatief positief