X

 • in bos, natuur en openbaar groen
 • boomslepen, ook op moeilijk bereikbare plaatsen
 • duurzaam, schoon, stil en publieksvriendelijk
 • een effectief en kostenbesparend alternatief
 • geen schade aan kwetsbare terreinen

over paard aan 't Werk

Werkpaarden zijn breed inzetbaar in bos, natuur en openbaar groen

Paard aan 't Werk  is u graag van dienst met de professionele inzet van paardenkracht in heel Nederland.
Het werken met paarden is duurzaam, effectief en economisch verantwoord. ! wij bieden een breed scala aan werkzaamheden, zoals boomslepen en verwijdering van ongewenste opslag.

Duurzaam, effectief en kostenbesparend

Enkele voordelen van de inzet van paardenkracht:

 • duurzaam (geen of nauwelijks gebruik van fossiele brandstoffen) geen lawaai, geen uitlaatgassen en geen bodemverontreiniging door brandstof- of olielekkages
 • inzetbaar op moeilijk bereikbare of kwetsbare terreinen
 • kostensparend en effectief, vooral in kleinschalige objecten
 • uitstekend te combineren met harvester en/of uitrijwagen
 • zeer publieksvriendelijk

Professionele dienstverlening

Sinds de start in 2006 zijn we uitgegroeid tot een professionele organisatie die met ervaren paarden en professionele werktuigen een breed pakket biedt. We hebben diverse omvangrijke projekten gerealiseerd o.a. voor de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Rheden en voor Waternet – het Waterbedrijf van de gemeente Amsterdam en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht –, naar tevredenheid van de opdrachtgevers. Zo nodig schakelen we ook collega-trekpaardenhouders in, zodat ook de grotere projecten in een beperkte tijd veilig kunnen worden afgewerkt.

Wij gaan graag met u in gesprek om samen te bezien wat onze werkpaarden voor uw organisatie kunnen betekenen.

Neem contact met ons op via: info@paardaanhetwerk.nl

Ron Le Poole

- Meer over onze visie en werkwijze leest u op de pagina 'over ons'.
- Een selectie van door ons uitgevoerde opdrachten vindt u op de pagina 'referenties'.
- Op de pagina 'nieuws & media' vindt u de door ons uitgebrachte nieuwsbrieven, video's en overige publicaties.
- Kijk ook op onze Facebookpagina:  

paard aan 't Werk in bos en natuur

Hout slepen en ander werk in moeilijk toegankelijk of kwetsbaar terrein

Bossen en natuurterreinen zijn de terreinen bij uitstek waar het trekpaard tot zijn recht komt en een uitstekend alternatief is voor gemechaniseerde uitrijcombinaties. Ze zijn prima inzetbaar in moeilijk toegankelijk of kwetsbaar terrein. Het gebruik van paardenkracht is een ecologisch verantwoorde manier van werken, waarbij de bodem, flora en fauna in een bestand gespaard worden. Door de in vergelijking met machines geringe bodemdruk van de paardenhoef herstelt de bosbodem zich na afloop van de werkzaamheden snel. Paardenwerk maakt geen lawaai en produceert geen uitlaatgassen. Er is geen risico op lekkage van brandstof of olie, wat in kwetsbare natuurgebieden en waterwingebieden van doorslaggevend belang is. 

Optimaal is het gecombineerd uitslepen van paard en machine. Het uitslepen tot aan het pad gebeurt dan door het paard, het verdere uitslepen van bospad naar opslagplaats door een machine. Zo'n effectieve samenwerking is zeer concurrerend! Uiteraard verzorgen wij indien gewenst het gehele pakket van werkzaamheden, zoals in de bosbouw van het vellen tot de afvoer van het hout.

Lees verder over paard aan 't Werk in bos en natuur >


 

paard aan 't Werk in openbaar groen

Werkpaarden zijn publieksvriendelijk, schoon en effectief

De laatste jaren is er weer een opleving te zien in de fabricage van allerlei aan paardenkracht aangepaste werktuigen, waardoor het paard op vele fronten inzetbaar is in de openbare ruimte.

Denk bijvoorbeeld aan toepassingen zoals:

 • onderhoud en egaliseren van ruiterpaden
 • houtslepen in het openbaar groen
 • maaien van natuurweides, gazons en speelvelden
 • vervoer van groenafval in en rond parken

De publieksvriendelijkheid in de openbare ruimte is een niet te onderschatten voordeel. Paarden aan 't werk vormen een rustpunt in de stad; ze maken geen lawaai, produceren geen uitlaatgassen en zijn een bijzondere attractie voor jong en oud. En ze blijken ook nog eens verrassend kosteneffectief ten opzichte van de traditionele gemotoriseerde alternatieven.

Lees verder over paard aan 't Werk in openbaar groen >


 

Den Haag kiest voor paard aan 't werk

De gemeente Den Haag heeft een meerjarig dunningsplan voor de ruim tien parken binnen haar gemeentegrenzen. Verspreid over meerdere jaren wordt telkens een deel van de parken gedund. In haar streven zoveel mogelijk duurzaam te werken heeft de gemeente in de besteksbepalingen opgenomen dat het gedunde hout met paarden moet worden uitgesleept. Wallaard Groen BV, de aannemer die dit werk de komende drie jaar uitvoert, heeft paard aan ‘t Werk verzocht het uitslepen van het door hen gezaagde dunningshout te verzorgen.

Rutger de Graaf, directeur Wallaard Groen BV zegt hierover:
"Onze samenwerking met Ron Le Poole en zijn collega’s de gebroeders Holster verliep erg voorspoedig. Dankzij de inzet van meerdere paarden konden we het werk in de Haagse parken vlot, efficiënt  en zonder enige schade aan paden of opstanden voltooien. Wij hebben  veel respect voor de wijze waarop deze mensen omgaan met hun paarden, het publiek en de natuurterreinen waarin gewerkt wordt. Wat ons betreft kunnen we deze samenwerking zeker ook de komende jaren voortzetten."


Voor een selectie van door paard aan 't Werk uitgevoerde opdrachten, zie de pagina 'referenties'.