X

 • in bos, natuur en stedelijk gebied
 • hout slepen, ook op moeilijk bereikbare plaatsen
 • duurzaam, schoon, stil en publieksvriendelijk
 • een effectief en kostenbesparend alternatief
 • geen schade aan kwetsbare terreinen

over paard aan 't Werk

Werkpaarden zijn breed inzetbaar in bos, natuur en stedelijk gebied

Paard aan 't Werk  is u graag van dienst met de professionele inzet van paardenkracht in heel Nederland, bij bos- en natuurbeheer of werkzaamheden in stedelijk gebied en openbaar groen. Het werken met paarden is duurzaam, effectief en economisch verantwoord. Het is dus zeker geen folkloristische liefhebberij die alleen om nostalgische redenen in stand gehouden zou moet worden! Wij geloven in de vele mogelijkheden die paardenkracht ons – juist ook in de huidige tijd – kan bieden bij de professionele uitvoering van een breed scala aan werkzaamheden. Zowel bij het bos- en natuurbeheer als in de stad en het openbaar groen.

Duurzaam, effectief en kostenbesparend

Enkele voordelen van de inzet van paardenkracht:

 • duurzaam (geen of nauwelijks gebruik van fossiele brandstoffen) geen lawaai, geen uitlaatgassen en geen bodemverontreiniging door brandstof- of olielekkages
 • inzetbaar op moeilijk bereikbare of kwetsbare terreinen
 • kostensparend en effectief, vooral in kleinschalige objecten
 • uitstekend te combineren met inzet van machines 
 • zeer publieksvriendelijk

Professionele dienstverlening

Sinds de start in 2006 zijn we uitgegroeid tot een professionele organisatie die met ervaren paarden en professionele werktuigen een breed pakket biedt. We hebben diverse omvangrijke projekten gerealiseerd o.a. voor de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Rheden en voor Waternet – het Waterbedrijf van de gemeente Amsterdam en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht –, naar tevredenheid van de opdrachtgevers. Zo nodig schakelen we ook collega-trekpaardenhouders in, zodat ook de grotere projecten in een beperkte tijd veilig kunnen worden afgewerkt.

Wij gaan graag met u in gesprek om samen te bezien wat onze werkpaarden voor uw organisatie kunnen betekenen.

Neem contact met ons op via: info@paardaanhetwerk.nl

Ron Le Poole

Meer over onze visie, onze werkwijze en door ons uitgevoerde opdrachten leest u op de pagina 'over ons' >

paard aan 't Werk in bos en natuur

Hout slepen en ander werk in moeilijk toegankelijk of kwetsbaar terrein

Natuurterreinen en parken met een grote verscheidenheid aan boomsoorten en diversiteit in leeftijdsopbouw worden alom meer gewaardeerd dan monoculturen. Dit zijn de terreinen bij uitstek waar het trekpaard tot zijn recht komt. Dankzij hun grote wendbaarheid en te verwaarlozen bodemdruk richten zij nagenoeg geen schade aan. Trekpaarden leveren een uitstekend alternatief voor gemechaniseerde uitrijcombinaties. Ze zijn prima inzetbaar in moeilijk toegankelijk of kwetsbaar terrein.

De prestatie van het trekpaard wordt nog vergroot door het gebruik van een houtsleepwagentje, een moderne versie van de mallejan. Een simpel tweewielig wagentje waarbij meerdere stammen tussen de wielen vrij van de bodem gehesen worden en vervolgens door de geringe wrijving met betrekkelijk geringe inspanning gesleept worden. Een praktische toepassing is het onderuit trekken van bomen die na het zagen in de naburige kronen zijn blijven hangen (‘hangers’). Bij het beheer van natte en schrale graslanden worden onze paarden gebruikt met voor paardentractie aangepaste maaimachines en hooischudders.

Duurzaam, schoon en publieksvriendelijk

Het gebruik van paardenkracht is een ecologisch verantwoorde manier van werken, waarbij de bodem, flora en fauna in een bestand gespaard worden. Door de in vergelijking met machines geringe bodemdruk van de paardenhoef herstelt de bosbodem zich na afloop van de werkzaamheden snel. Paardenwerk maakt geen lawaai en produceert geen uitlaatgassen. Er is geen risico op lekkage van brandstof of olie, wat in kwetsbare natuurgebieden en waterwingebieden van doorslaggevend belang is. Een groot voordeel is ook de enorme publieksvriendelijkheid die we telkens weer ervaren bij het gebruik van onze trekpaarden.

Werk met paarden is kosteneffectief

In de praktijk blijken paard en machine vergelijkbare prestaties te leveren. Daarbij is het paard in het voordeel, omdat paardenwerk minder beschadigingen aan bomen en wortelstelsel veroorzaakt en minder wonden en scheuren waardoor schimmelinfecties kunnen ontstaan. Dat levert, zeker op de langere termijn, grote kostenbesparingen. Optimaal is het gecombineerd uitslepen van paard en machine. Het uitslepen tot aan het pad gebeurt dan door het paard, het verdere uitslepen van bospad naar opslagplaats door een machine. Een dergelijke combinatie kan effectief samenwerken en daardoor zeer concurrerend zijn! Zo nodig schakelen we ook collega-trekpaardenhouders in, zodat ook de grotere projecten in een beperkte tijd veilig kunnen worden afgewerkt. Uiteraard verzorgen wij indien gewenst het gehele pakket van werkzaamheden, zoals in de bosbouw van het vellen tot de afvoer van het hout.

Lees verder over paard aan 't Werk in bos en natuur >


 

paard aan 't Werk in de stad

Onverwachte mogelijkheden voor werkpaarden

In ons land nog niet of nauwelijks te zien, maar in ons omringende landen, vooral in Frankrijk en Duitsland des te meer: werkpaarden die ingezet worden voor een breed scala aan werkzaamheden in het stedelijk gebied.

De laatste jaren is er weer een opleving te zien in de fabricage van allerlei aan paardenkracht aangepaste werktuigen, waardoor het paard op vele fronten inzetbaar is.
Denk bijvoorbeeld aan toepassingen zoals:

 • houtslepen in het openbaar groen
 • watergeven van plantenbakken
 • maaien van gazons en speelvelden
 • vervoer van groenafval in en rond parken
 • onderhoud en egaliseren van ruiterpaden

Vriendelijk, rustig en schoon

De publieksvriendelijkheid in de openbare ruimte is een niet te onderschatten voordeel. Paarden aan 't werk vormen een rustpunt in de stad; ze maken geen lawaai, produceren geen uitlaatgassen en zijn een bijzondere attractie voor jong en oud. En ze blijken ook nog eens verrassend kosteneffectief ten opzichte van de traditionele gemotoriseerde alternatieven.

Lees verder over paard aan 't Werk in de stad >


Paard aan 't werk in Macon, Frankrijk.


 

Den Haag kiest voor paard aan 't werk

De gemeente Den Haag heeft een meerjarig dunningsplan voor de ruim tien parken binnen haar gemeentegrenzen. Verspreid over meerdere jaren wordt telkens een deel van de parken gedund. In haar streven zoveel mogelijk duurzaam te werken heeft de gemeente in de besteksbepalingen opgenomen dat het gedunde hout met paarden moet worden uitgesleept. Wallaard Groen BV, de aannemer die dit werk de komende drie jaar uitvoert, heeft paard aan ‘t Werk verzocht het uitslepen van het door hen gezaagde dunningshout te verzorgen.

Rutger de Graaf, directeur Wallaard Groen BV zegt hierover:
"Onze samenwerking met Ron Le Poole en zijn collega’s de gebroeders Holster verliep erg voorspoedig. Dankzij de inzet van meerdere paarden konden we het werk in de Haagse parken vlot, efficiënt  en zonder enige schade aan paden of opstanden voltooien. Wij hebben  veel respect voor de wijze waarop deze mensen omgaan met hun paarden, het publiek en de natuurterreinen waarin gewerkt wordt. Wat ons betreft kunnen we deze samenwerking zeker ook de komende jaren voortzetten."


Voor een overzicht van door paard aan 't Werk uitgevoerde opdrachten, zie onderaan de pagina 'over ons'.